Rritja e skedareve të faqeve në Windows 10

Dosja e faqeve u krijua posaçërisht për zgjerimin e RAM-it. Zakonisht ruhet në hard diskun e pajisjes. Në Windows 10, është e mundur të rritet madhësia e saj.

Shih gjithashtu:
Si të ndryshoni madhësinë e skedarit në Windows 7
Rritja e skedareve të faqeve në Windows XP

Rritja e skedareve të faqeve në Windows 10

Dyqanet e memories virtuale ruajnë objekte të papërdorura RAM për të bërë hapësirë ​​për të dhëna të tjera. Kjo veçori mundësohet nga parazgjedhja, dhe përdoruesi lehtë mund ta personalizojë atë për t'iu përshtatur nevojave të tij.

  1. Thirrni menynë e kontekstit me butonin e djathtë të mausit në ikonën "Ky kompjuter" dhe shkoni tek "Properties".
  2. Tani gjeni në të majtë "Mundësi shtesë ...".
  3. "Advanced" shkoni te cilësimet "Shpejtesia e larte".
  4. Përsëri shkoni në "Advanced" dhe shkoni te pika e treguar në screenshot.
  5. Çaktivizo artikullin "Zgjidh automatikisht ...".
  6. nxjerr në pah "Specifikoni madhësinë" dhe shkruani vlerën e kërkuar.
  7. Kliko "OK"për të ruajtur cilësimet.

Kjo është aq e lehtë që mund të personalizoni skedarin e faqeve në Windows 10 për të përshtatur nevojat tuaja.