Kontrollimi i hard disku për funksionim korrekt

Përshëndetje Shkova në faqen tënde për të kontrolluar disi hard drivein, sepse PC-ja filloi të punojë më keq, por nuk dija të trajtoja.
Kam lexuar shumë informacione të ndryshme, kam shikuar, dhe kam marrë informacion të tillë në lidhje me hard disk (500 GB HDD).
Unë e di se nëse shumë blloqe të kuqe dhe blu - kjo është e keqe.
Unë kam 0 të kuqe dhe 1 blu, vetëm 1 blu, por as nuk e di se sa është "normale" për hard disqet, dhe sa është "jo normal" (Hard disk është 5-6 vjeç)
Dhe unë do të doja që ju të më ndihmoni dhe të sugjeroni se sa sektorë "të zakonshëm" të kuq dhe blu janë të vështirë, dhe sa është "jo normale" dhe është koha të mendoni për ndryshimin e Hard Drive.
Shumë faleminderit paraprakisht.