Gabim në bllokimin e nisjes së aplikacionit nga Windows Defender

Në Windows 10, problemi me instalimin e aplikacioneve. mbrojtësi i prerë nuk ndihmon. Kur të filloni instaluesin, shfaqet një shenjë "organizata juaj e bllokoi këtë aplikacion duke përdorur funksionin e menaxhimit të aplikacionit në mbrojtësin e Windows". Lexoni këshilla, rekomandohet të çaktivizoni bootin e sigurisë në BIOS. por ky parametër nuk është i pranishëm, dmth. në skedën e nisjes ekziston një listë e pajisjeve që i japin prioritet fjalëkalimit në skedën e sigurisë, vendosni parametrin F12 ...., ndërroni atë në iabled. Bootja e sigurisë nuk shfaqet. update BIOS nuk funksionon, siç shkruan më lart "" organizata juaj bllokoi këtë aplikacion duke përdorur funksionin e menaxhimit të aplikacionit në mbrojtësen e Windows "acer aspire 5253g laptop