Convert PDF në DWG online

Shumë shpesh mund të gjesh muzikë WMA në kompjuterin tënd. Nëse përdorni Windows Media Player për të regjistruar audio nga CD-të, atëherë ka shumë të ngjarë që ato të konvertohen në këtë format. Kjo nuk do të thotë se WMA nuk është një opsion i mirë, vetëm shumica e pajisjeve sot punojnë me skedarët MP3, kështu që është më e përshtatshme për të ruajtur muzikën në të.

Për të kthyer, mund të përdorësh shërbime të veçanta në internet që mund të konvertohen në skedarë muzikorë. Kjo do t'ju lejojë të ndryshoni formatin muzikor pa instaluar softuer shtesë në kompjuterin tuaj.

Metodat e konvertimit

Ka shumë shërbime të ndryshme që ofrojnë shërbimet e tyre për këtë operacion. Ato ndryshojnë në funksionalitetin e tyre: më të thjeshtat janë në gjendje të ndryshojnë vetëm formatin, ndërsa të tjerët bëjnë të mundur rregullimin e cilësisë dhe ruajtjen e skedarëve në shërbime të ndryshme sociale. rrjeteve dhe shërbimeve cloud. Tjetra do të përshkruhet se si të kryhet procesi i konvertimit në secilin nga rastet.

Metoda 1: Intoolet

Kjo faqe është në gjendje të kryejë konvertimin më të shpejtë, pa asnjë cilësim.

Shko tek shërbimi Intools

Në faqen që hapet, ngarkoni skedarin e kërkuar WMA duke klikuar "Zgjidh".

Pastaj shërbimi do të bëjë të gjitha operacionet e tjera vetë, dhe në fund do të ofrojë për të ruajtur rezultatin.

Metoda 2: Konverti

Ky është opsioni më i lehtë për të kthyer skedarin WMA në MP3. Konverti mund të përdorë muzikën nga të dy PC dhe shërbimet Google Drive dhe Dropbox. Përveç kësaj, është e mundur të shkarkoni një skedar audio duke referuar. Shërbimi mund të konvertojë shumë WMA në të njëjtën kohë.

Shkoni te shërbimi Convertio

 1. Së pari ju duhet të specifikoni burimin e muzikës. Kliko në ikonën e zgjedhjes suaj.
 2. Pas kësaj klikoni "Convert".
 3. Shkarko skedarin në një kompjuter duke përdorur butonin me të njëjtin emër.

Metoda 3: Online-audio-converter

Ky shërbim ka funksione më të gjera, dhe përveç aftësisë për të shkarkuar skedarë nga shërbimet cloud, mund të ndryshojë cilësinë e skedarit MP3 të marrë dhe ta kthejë atë në një ton zile për smartphones iPhone. Përpunimi i serisë mbështetet gjithashtu.

Shkoni te shërbimi Online-audio-converter

 1. Përdorni butonin "Open Files"për të ngarkuar WMA në një shërbim online.
 2. Përzgjidhni cilësinë e dëshiruar të muzikës ose mbani cilësimet e paracaktuara.
 3. Tjetra, kliko "Convert".
 4. Shërbimi do të përgatisë dosjen dhe do të sugjerojë mundësi të mundshme të kursimit.

Metoda 4: Fonvert

Ky shërbim mund të ndryshojë cilësinë e MP3, të normalizojë tingullin, të ndryshojë frekuencën dhe të konvertojë stereo në mono.

Shkoni te shërbimi Fconvert

Për të filluar procesin e ndryshimit të formatit, do të duhet të bëni sa më poshtë:

 1. shtyp"Zgjidh skedarin", specifikoni vendndodhjen e muzikës dhe vendosni parametrat që ju përshtaten.
 2. Klikoni pas "Convert!".
 3. Shkarkoni skedarin e përfunduar MP3 duke klikuar mbi emrin e tij.

Metoda 5: Onlinevideoconverter

Ky konvertues ka funksionalitete shtesë dhe mund t'ju ofrojë shkarkimin e rezultatit të përpunuar nëpërmjet një QR kodi.

Shkoni te shërbimi Onlinevideoconverter

 1. Shkarkoni muzikën duke klikuar mbi butonin. "ZGJIDH OSE JUST DRAW A FILE".
 2. Tjetra, kliko "START".
 3. Pas përfundimit të procesit të konvertimit, shkarkoni MP3 duke klikuar butonin me të njëjtin emër. ose përdorni skanimin e kodit.

Për të kthyer WMA në MP3 nëpërmjet shërbimeve online, nuk keni nevojë për ndonjë njohuri të veçantë - e gjithë procedura është e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë. Nëse nuk keni nevojë të konvertohet një sasi e madhe e muzikës, atëherë kryerja e këtij operacioni në internet është një opsion mjaft i pranueshëm dhe ju mund të zgjidhni një shërbim të përshtatshëm për rastin tuaj.

Vendet e përshkruara në artikull mund të përdoren për konvertimin e kundërt të MP3 në WMA ose formate të tjera audio. Shumica e shërbimeve kanë funksione të tilla, por për të përpunuar me shpejtësi një numër të madh skedarësh, do të ishte më e domosdoshme instalimi i softuerit të posaçëm për operacione të tilla.