Artikuj

Nëse në fillim të ndonjë loje, siç është Battlefield ose Watch Dogs, shfaqet një gabim ku thuhet se nisja e programit është e pamundur, sepse skedari d3dcompiler_43.dll nuk është në kompjuter, unë do të përshkruaj në detaje se si ta shkarkoj këtë skedar tek unë në kompjuter dhe ta instaloni atë, dhe gjithashtu për çfarë lloj skedari është (në fakt, nga kjo duhet të filloni korrigjimin e gabimit).

Lexo Më Shumë

Këtu janë përzgjedhur kompanitë e riparimit "të mirë" në qytetin e Samarës. Kriteret për përzgjedhje janë mjaft të thjeshta: kërkohet kërkimi në Google, bëhet pyetja "Riparimi i kompjuterave në Samara", reklamat përjashtohen, shqyrtimet dhe informacionet në këtë faqe analizohen, bazuar në përvojën e tyre në organizata të ndryshme të ndihmës kompjuterike.

Lexo Më Shumë