Postë

Nënshkrimi në letrat e dërguara me e-mail ju lejon të paraqisni vetë para marrësit, duke lënë jo vetëm emrin, por edhe detaje shtesë të kontaktit. Ju mund të krijoni një element të tillë të dizajnit duke përdorur funksionet standarde të çdo shërbimi të postës. Tjetra, ne përshkruajmë procesin e shtimit të nënshkrimeve në mesazhe.

Lexo Më Shumë

Shumë shpesh, përdoruesit aktivë të Internetit përjetojnë një problem me shqetësimin e përdorimit të disa shërbimeve të postës. Si rezultat, tema e organizimit të lidhjes së një kutie të postës elektronike në një tjetër, pavarësisht nga burimi i përdorur, bëhet relevant. Lidhja e një postës në tjetrën Është e mundur që të lidhni disa kutive të postës elektronike me shërbimet e postës.

Lexo Më Shumë

Përdoruesit e internetit, pavarësisht shkallës së aktivitetit të tyre, shpesh ballafaqohen me nevojën për të dërguar skedarë mediash, duke përfshirë edhe fotot. Si rregull, cilido nga shërbimi më popullor i postës, që shpesh ka dallime minimale nga burime të tjera të ngjashme, është i përkryer për këtë qëllim.

Lexo Më Shumë

Shërbimi i e-mail iCloud i Apple ju lejon të kryeni me shpejtësi, lehtësi dhe siguri një gamë të plotë të operacioneve me e-mail. Por, para se përdoruesi të mund të dërgojë, të marrë dhe të organizojë postë elektronike, duhet të vendosni adresën e emailit @ icloud.com në pajisjen tuaj iOS ose Mac.

Lexo Më Shumë

Shumë përdorues, të cilët përballen me nevojën për të konfiguruar një ose një tjetër klient të postës elektronike, po pyesin: "Cili është protokolli i postës elektronike". Në të vërtetë, për të "detyruar" një program të tillë që të funksionojë normalisht dhe pastaj ta përdorë atë në mënyrë të qetë, është e rëndësishme të kuptojmë se cili nga mundësitë e disponueshme duhet të zgjidhet dhe si ndryshon nga të tjerët.

Lexo Më Shumë

Nënshkrimet në e-mail duhet të përdoren kur doni të pajisni marrësin me detaje shtesë të kontaktit, më shumë informacion dhe vetëm tregoni profesionalizëm. Në artikullin e sotëm do të përpiqemi të flasim për të gjitha rregullat më të rëndësishme për lëshimin e nënshkrimeve me disa shembuj ilustrues.

Lexo Më Shumë

Shumë përdorues kanë hasur në problemin e dërgimit të dosjeve të mëdha me e-mail. Ky proces merr shumë kohë dhe nëse ka disa skedarë të tillë, detyra shpesh bëhet e pazbatueshme. Për të lehtësuar procesin e dërgimit të marrësit dhe shkarkimin tek marrësi duke përdorur metoda të ndryshme të zvogëlimit të peshës së përmbajtjes së bashkangjitur në letër.

Lexo Më Shumë

Në realitetin e sotëm, shumica e përdoruesve të internetit përdorin e-mail, pavarësisht nga kategoritë e moshës. Për shkak të kësaj, trajtimi i duhur i postës është i nevojshëm për çdo person që ka nevoja të qarta për internet dhe komunikim. Dërgimi i e-maileve Procesi i shkrimit dhe dërgimi pasues i mesazheve duke përdorur çdo shërbim postar është gjëja e parë që duhet të lexojë çdo përdorues.

Lexo Më Shumë

Në disa rrethana, ju, si një përdorues, mund të kenë nevojë të dërgoni ndonjë të dhënë duke përdorur shërbimet e postës. Për mënyrën e dërgimit të dokumenteve ose një dosjeje të tërë, ne do të përshkruajmë më tutje gjatë këtij artikulli. Ne dërgojmë skedarë dhe dosje me e-mail Duke adresuar temën e transferimit të llojeve të ndryshme të të dhënave përmes përdorimit të shërbimeve të shkëmbimit të postës, vlen të përmendet fakti se ekziston një mundësi e tillë fjalë për fjalë në çdo burim të llojit përkatës.

Lexo Më Shumë

Disa përdorues mund të kenë nevojë për të kontrolluar adresën e postës elektronike për ekzistencë. Ka mundësi të ndryshme për të gjetur informacion të tillë, por asnjëri prej tyre nuk mund të garantojë saktësinë 100%. Mënyrat e kontrollimit të email-it për ekzistencë Shumë shpesh, kontrolli i email-it bëhet në mënyrë që të gjeni emrin që përdoruesi do të donte të merrte.

Lexo Më Shumë

Për shkak të ritmit modern të jetës, jo të gjithë përdoruesit kanë mundësi të vizitojnë rregullisht një e-mail inbox, që nganjëherë mund të jetë tepër e nevojshme. Në situata të tilla, si dhe për të zgjidhur shumë probleme të tjera po aq të rëndësishme, ju mund të lidhni SMS duke informuar numrin e telefonit.

Lexo Më Shumë

Mailings janë në pothuajse çdo faqe me nevojën për t'u regjistruar, qofshin burime lajmesh ose rrjete sociale. Shpesh, këto lloje letrash janë të bezdisshme dhe, nëse ato nuk bien automatikisht në dosjen Spam, ato mund të ndërhyjnë në përdorimin normal të kutisë së postës elektronike. Në këtë artikull ne do të flasim rreth asaj se si të heqim dorë nga postimet në shërbimet e popullarizuara të postës.

Lexo Më Shumë

E-mail-i është për të gjithë. Për më tepër, përdoruesit shpesh kanë disa kuti në shërbime të ndryshme të internetit në të njëjtën kohë. Për më tepër, shumë prej tyre shpesh harrojnë fjalëkalimin e krijuar gjatë regjistrimit, dhe pastaj bëhet e nevojshme për ta rikthyer atë. Si të rikuperoni fjalëkalimin nga kutia postare Në përgjithësi, procesi i rikthimit të një kombinimi kodesh në shërbime të ndryshme nuk është shumë i ndryshëm.

Lexo Më Shumë

Çdo shfrytëzues modern i internetit është pronar i një kuti postare elektronike, e cila merr rregullisht letra me përmbajtje të ndryshme. Ndonjëherë korniza përdoren në dizajnimin e tyre, shtimi i të cilave do të përshkruajmë më vonë gjatë këtij manuali. Krijimi i një kornize për letra Deri më sot, pothuajse çdo shërbim postar është mjaft i kufizuar në terma funksionalë, por ende ju lejon të dërgoni përmbajtje pa kufizime të rëndësishme.

Lexo Më Shumë

Zakonisht, për të dërguar letra, mjafton të blej një zarf të posaçëm me një dizajn standard dhe ta përdorësh atë sipas planit. Megjithatë, nëse keni nevojë të theksoni disi individualitetin dhe në të njëjtën kohë rëndësinë e paketës, është më mirë ta bëni me dorë. Në këtë artikull, ne do të diskutojmë disa nga programet më të përshtatshme për krijimin e zarfeve.

Lexo Më Shumë

Në mesin e përdoruesve të internetit dhe, në veçanti, shërbimeve postare, ka një përqindje të madhe të fillestarëve të cilët kurrë nuk kanë ardhur në adresat e E-Mail më parë. Bazuar në këtë veçori, ne do të përpunojmë më tej temën e metodave, si mund ta njihni email-in tuaj, gjatë këtij artikulli.

Lexo Më Shumë

Sot, Mozilla Thunderbird është një nga klientët më të njohur të email-it për kompjuterat. Programi është dizajnuar për të siguruar sigurinë e përdoruesit, në sajë të moduleve të integruara të mbrojtjes, si dhe për të lehtësuar punën me korrespondencën e-mail nëpërmjet një ndërfaqe të përshtatshme dhe intuitive. Shkarkoni Mozilla Thunderbird Mjet ka një numër të madh të funksioneve të nevojshme, të tilla si menaxhimi i avancuar i shumëfishtë dhe menaxheri i aktivitetit, por disa veçori të dobishme ende mungojnë këtu.

Lexo Më Shumë

Sot, posta në internet është më shpesh e përdorur për lloje të ndryshme të postimeve, dhe jo për komunikim të thjeshtë. Për shkak të kësaj, tema e krijimit të shablloneve HTML që ofrojnë mundësi shumë më tepër se sa ndërfaqja standarde e pothuajse çdo shërbimi postar bëhet e rëndësishme. Në këtë artikull, do të shqyrtojmë disa nga burimet më të përshtatshme të internetit dhe aplikacionet desktop që ofrojnë një mundësi për të zgjidhur këtë problem.

Lexo Më Shumë

Shumë pronarë të fushave të tyre u mrekulluan, ose të paktën do të donin që postat e tyre personale dhe letrat nga përdoruesit e faqes të vinin në kuti të ndryshme të postës elektronike, në varësi të kërkesave. Kjo mund të bëhet në pothuajse të gjitha shërbimet e njohura të postës, por vetëm nëse tashmë keni fituar një faqe interneti të plotë dhe e dini se si ta menaxhoni atë.

Lexo Më Shumë

Tani shumë përdorues janë duke përdorur kuti postare elektronike. Ato përdoren për punë, komunikim, ose nëpërmjet tyre thjesht regjistrohen në rrjetet sociale. Nuk ka rëndësi se për çfarë qëllimi keni marrë postën, ka akoma në mënyrë periodike të marrin letra të rëndësishme. Megjithatë, ndonjëherë ka një problem me marrjen e mesazheve.

Lexo Më Shumë