Printer

Ndonjëherë, përdoruesit, kompjuterët e të cilëve janë të lidhur në një LAN të korporatës ose në shtëpi, ballafaqohen me problemin e përdorimit të Shërbimeve Domain të Active Directory kur përpiqen të dërgojnë një dokument për të printuar përmes një printeri të lidhur. AD është një teknologji e ruajtjes së objekteve në sistemin operativ Windows dhe është përgjegjës për ekzekutimin e disa komandave.

Lexo Më Shumë

Ndezja e ndarjes së printerit është e nevojshme kur përdoret në të gjithë llogaritë kompjuterike. Në shumicën e rasteve, kjo procedurë është e suksesshme, por ndonjëherë shfaqet një gabim në numrin 0x000006D9. Kjo tregon se është e pamundur për të përfunduar operacionin.

Lexo Më Shumë

Një printer për një person modern është një gjë mjaft e nevojshme, dhe ndonjëherë edhe e nevojshme. Një numër i madh i pajisjeve të tilla mund të gjenden në institucionet arsimore, zyrat ose edhe në shtëpi, nëse ekziston nevoja për një instalim të tillë. Megjithatë, çdo teknikë mund të thyhet, kështu që ju duhet të dini se si ta "ruani" atë.

Lexo Më Shumë

Printeri ka një mekanizëm të veçantë që siguron ushqim automatik të letrës kur filloni të shtypni një dokument. Disa përdorues janë përballur me një problem të tillë që fletët thjesht nuk janë kapur. Kjo është shkaktuar jo vetëm nga fizike, por edhe nga keqfunksionimet e softuerit të pajisjeve. Tjetra, ne do të shpjegojmë në detaje se çfarë duhet të bëjmë për të zgjidhur problemin.

Lexo Më Shumë

Shkëmbimi i informacionit në botën moderne pothuajse gjithmonë kryhet në hapësirën elektronike. Ka libra të nevojshëm, libra, lajme dhe të tjera. Megjithatë, ka raste kur, për shembull, një skedar teksti nga interneti duhet të transferohet në një fletë të rregullt letre. Çfarë duhet të bëni në këtë rast?

Lexo Më Shumë