AppLocker 1.3


Shfletuesi i Google Chrome është një shfletues web i popullarizuar që ka shumë karakteristika. Nuk është sekret se përditësimet e reja publikohen rregullisht për shfletuesin. Megjithatë, nëse keni nevojë të përditësoni jo të gjithë shfletuesin si tërësi, por një komponent të veçantë të tij, atëherë kjo detyrë është gjithashtu në dispozicion për përdoruesit.

Supozoni se jeni të kënaqur me versionin aktual të shfletuesit, megjithatë, për funksionimin korrekt të disa komponentëve, për shembull, Pepper Flash (i njohur si Flash Player), përditësimet akoma rekomandohen për të kontrolluar dhe nëse është e nevojshme instalimi.

Si të kontrolloni për përditësimet e Pepper Flash?

Ju lutem vini re se mënyra më e mirë për të përditësuar komponentët e Google Chrome është të azhurnoni direkt shfletuesin. Nëse nuk keni nevojë serioze për të përditësuar elementët individualë të shfletuesit, është më mirë të përditësoni shfletuesin në një kompleks.

Më shumë për këtë: Si ta përditësoni shfletuesin e Google Chrome

1. Hapni shfletuesin e Google Chrome dhe në shiritin e adresave shkoni te lidhja e mëposhtme:

krom: // komponentët /

2. Ekrani shfaq një dritare që përmban të gjitha komponentët individualë të shfletuesit të Google Chrome. Gjeni komponentin e interesit në këtë listë. "Pepper_flash" dhe kliko mbi butonin pranë tij. "Kontrollo për përditësime".

3. Ky veprim jo vetëm do të kontrollojë përditësimet për Pepper Flash, por do të përditësojë këtë komponent.

Kështu, kjo metodë ju lejon të përditësoni plugin Flash Player të ndërtuar në shfletues pa instaluar vetë shfletuesin. Por mos harroni se në kohën e duhur pa përditësimin e shfletuesit, ju rrezikoni të përballeni me probleme serioze jo vetëm në punën e shfletuesit tuaj, por edhe në sigurinë tuaj.