Formula e Excel për përcaktimin e pozitivitetit

Si të krijoni një formulë në Excel. Posedimi në kohën e shkarkimit të pronës. Një shembull i një ushtari është punësuar më 04/01/1997 dhe ka dhënë dorëheqjen më 07/31/2017 Me urdhërin nr. 916 datë 12/29/1997 ai duhet t'i jepet një xhaketë dimri prej 1 copë për 3 vjet dhe me urdhërin nr. 148 07.2008 duhet të lëshohet 1 copë për 4 vjet Prej 14 gushtit 2013 duhet të jap 1pcs për 6 vjet. Pyetje: si mund ta tërheq statusin në kohën e shkarkimit, nëse sipas rendit të fundit duhet të japim kompensim në terma monetarë. Unë besoj në manual. Në 04.1997, xhaketa nuk është lëshuar deri më 04.2000, xhaketa nuk është lëshuar nga data 04.2000 deri më 04.2003, xhaketa nuk është lëshuar nga data 04.2003 deri 04. 2006. Xhaketa nuk është lëshuar nga data 04.2006 deri 04.2009. 04.2013 deri 04.2017 xhaketa nuk u leshua, nga dt.2.2017 deri me 31.07.2017 xhaketa nuk u leshua. Në total, gjatë shërbimit, duhet të lëshohen 6 xhaketa, por që atëherë Urdhri i fundit garanton vetëm pagesën e kompensimit, kështu që unë do të kompensoj 1 xhaketë, cila formulë duhet të aplikoj në Exel